Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

DS DOMEK - pokračování provozu

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015673

-číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006973,
-přesná adresa místa provozu dětské skupiny: Husovo náměstí 82/10, 266 01, Beroun,
-kapacita dětské skupiny: 10 míst,
-celkový harmonogram projektu: od 1.1.2020 do 30.6.2022
- podniková dětská skupina

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2020 - 29. 6. 2022
 • Místo realizace: Středočeský kraj
 • Místo dopadu: Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • RSH BEROUN, s.r.o.
 • IČ: 24240630
 • Sídlo:
  • Ulice: Husovo nám.
  • Číslo popisné: 82/10
  • Městská část: Beroun
  • Město: Beroun
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 26601

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 326 875,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 5. 2020