Zpět

DS KLUB ČTYŘLÍSTEK

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016503

Navazující DS na
-číslo projektu podpořeného z OPZ: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008590
-přesnou adresu místa provozu dětské skupiny včetně dostatečně specifického vymezení prostor, kde bude zařízení provozováno: Krčská 146/47, Praha 140 00, 2NP ( 1 patro vily)
-kapacitu dětské skupiny, tj. počet míst: 8
-celkový harmonogram projektu 1.7.2020-30.6.2022
- Forma dětské skupiny z hlediska uživatelů: pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2022
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • KLUB ČTYŘLÍSTEK z.s.
 • IČ: 06522963
 • Sídlo:
  • Ulice: Edisonova
  • Číslo popisné: 316/62
  • Městská část: Petrovice
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 10900

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 960 180,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 960 180,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 7. 2021