Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

DS ŠKOLKA JANKA - navazující provoz

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016052

Obsahem projektu je navazující provoz dětské skupiny pro veřejnost (dle zák. 247/2014 Sb.), jejíž předchozí provoz byl podpořen v rámci V 03_17_073, projekt CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008574 (vybudována byla v rámci V 03_15_035). Provozovatelem je a zůstane žadatel, služby jsou nabízeny široké veřejnosti.
Adresa místa provozu: Dukelská tř. 154/58, Brno - Husovice, 614 00 Brno
Kapacita: 12 dětí
Harmonogram: 4 fáze provozu, 24 měs., od 1.4.2020 do 31.3.2022.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2020 - 30. 3. 2022
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Česko - slovinská společnost, z. s.
 • IČ: 26607077
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 264
  • Městská část: Chudčice
  • Město: Chudčice
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 66471

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 454 732,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 433 188,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
15. 9. 2020