Zpět

DS Sluníčka Ústí nad Labem

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016713

-navazuje na projekt CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008415
-adresa Na Kohoutě 14, 40001, Ústí nad Labem
-kapacita 12 dětí
-celkový harmonogram projektu: 1.10.2020-31.3.2022
- druh dětské skupiny dle uživatelů: pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2020 - 31. 3. 2022
 • Místo realizace: Ústecký kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Mateřské centrum a dětská skupina Sluníčka, z.s.
 • IČ: 27001709
 • Sídlo:
  • Ulice: Stradovská
  • Číslo popisné: 392
  • Městská část: Chlumec u Chabařovic
  • Město: Chlumec
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 403 39

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 847 322,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 325 998,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
15. 9. 2022