Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

DS Zdravotníček 1

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016116

- projektová žádost navazuje na projektCZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006959 podpořeného z OPZ výzvy 03_16_132
- přesná adresa místa realizace projektu: Politických vězňů 576, 274 01 Slaný. Stanovisko hygieny bylo vydáno na kapacitu 12ti dětí a tomu tedy odpovídají prostory jak velikostí, tak potřebností pro provoz DS.
- kapacita dětské skupiny: 12
- harmonogram projektu: 1.5.2020 - 30.4.2022 (celkem 24 měsíců)
- forma dětské skupiny pro veřejnost dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2020 - 29. 4. 2022
 • Místo realizace: Středočeský kraj
 • Místo dopadu: Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Zvídavý mraveneček z. s.
 • IČ: 05508363
 • Sídlo:
  • Ulice: Politických vězňů
  • Číslo popisné: 576
  • Městská část: Slaný
  • Město: Slaný
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 27401

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 454 732,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 433 188,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 5. 2020