Zpět

DS ZŠ Masarykova

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016091

Údaje k dětské skupině, o jejíž podporu žádáme:
adresa místa provozu: Masarykova 291/20, 757 01 Valašské Meziříčí
kapacita dětské skupiny:12
Harmonogram realizace:od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2022; z toho fáze budování je plánována do 31. 8. 2020
Forma dětské skupiny: dětská skupina pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2020 - 31. 12. 2022
 • Místo realizace: Zlínský kraj
 • Místo dopadu: Zlínský kraj
 • Cílová skupina: Osoby pečující o malé děti, Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené

Příjemce

 • Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
 • IČ: 27034925
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 36
  • Město: Zašová
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 75651

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 4 262 044,50
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 752 125,50

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 7. 2021