Zpět

Dva životy - Praha II

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017117

Projekt přináší inovativní systém komplexní podpory a péče pro 120 pečujících o osoby blízké. Obsahuje systém individuální podpory a péče o pečující formou mentoringu, odborných konzultací a tzv. odpojení. Rodinný průvodce v domácím prostředí rodiny identifikuje problémy s péčí zpracuje plán podpory a akční plán dožití ve zdraví, . Odborníci multidisciplinárního týmu pak poskytují konzultace pečující osobě. Pečující navíc získá síť kombinované péče a akční plán dožití ve zdraví.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2023
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace

Příjemce

 • A DOMA z. s.
 • IČ: 27053679
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Strži
  • Číslo popisné: 1683/40
  • Městská část: Krč
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 14000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 367 295,12
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 2 367 295,13

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
 • Výzva: Podpora sociálního začleňování v Praze

Více informací o projektu


 
16. 7. 2021