Zpět

Efektivní komunikace a řízení obcí Palkovice, Kozlovice, Hukvaldy a Sviadnov

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014782

Projekt je zaměřen na zlepšení komunikace a informovanosti občanů (o dění v obci a o aktivitách úřadu) a podporu procesního řízení. Je realizován v partnerství 4 obcí (Palkovice, Kozlovice, Hukvaldy, Sviadnov), které pojí obdobné problémy a potřeby ve vztahu k zefektivnění činnosti úřadu a jeho větší otevřenosti a přívětivosti směrem k veřejnosti. Výstupem projektu budou komunikační strategie, komunikační nástroje, informační kampaně a studie proveditelnosti pro vybrané investiční záměry.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2020 - 28. 2. 2022
 • Místo realizace: Moravskoslezský kraj
 • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Obec Palkovice
 • IČ: 00297054
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 619
  • Město: Palkovice
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 73941

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 8 338 478,75
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 1 471 496,25

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
16. 7. 2021