Zpět

Elánek Bystrc jesle 2

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016519

-číslo projektu podpořeného z OPZ výzev č. 03_17_073, na který tento projekt navazuje: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008453
-přesnou adresu místa provozu dětské skupiny- zachována původní adresa - Jakuba Obrovského 228/1a, Brno, Bystrc, 635 00, jednotka 228/2.
-kapacitu dětské skupiny, tj. počet míst- zachován původní počet míst - 8
-celkový harmonogram projektu: od 1.9.2020 do 28.2.2022 (celkem 18 měsíců)
- forma dětské skupiny: pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2020 - 28. 2. 2022
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Elánek z.s.
 • IČ: 06395163
 • Sídlo:
  • Ulice: Dělnická
  • Číslo popisné: 650/2
  • Městská část: Komín
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 62400

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 239 912,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 218 808,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 5. 2022