Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Firemní školka BLANÁŘ NÁBYTEK III

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014830

Číslo projektu podpořeného z OPZ , na který tento projekt navazuje: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002186,
Přesná adres místa provozu dětské skupiny: Brumovice 410, 691 11 Brumovice
Kapacita dětské skupiny, tj. počet míst, - 12 míst
Celkový harmonogram projektu: od 1.7.2019 do 30.6.2022
Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: podniková

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2019 - 29. 6. 2022
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • BLANÁŘ NÁBYTEK,a.s.
 • IČ: 26259842
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 410
  • Město: Brumovice
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 69111

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 350 700,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
17. 9. 2019