Zpět

Hospic sv. Alžběty - zkvalitnění sociálních služeb

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0010166

Cílem projektu je přispět k rozvoji Brněnské metropolitní oblasti v souladu s integrovanou strategií, a to prostřednictvím zkvalitnění sociálních služeb, které bude spočívat v rozšíření terénní formy odlehčovací služby o pobytovou formu. Díky projektu dojde ke zmírnění stávajícího převisu poptávky klientů po odlehčovací službě v okresech Brno-město a Brno-venkov. V rámci projektu dojde k vytvoření pobytové formy odlehčovací služby o kapacitě 21 lůžek.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2021 - 31. 3. 2023
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Neformální pečovatelé, Osoby s kombinovanými diagnózami, Osoby se zdravotním postižením, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

Příjemce

 • Hospic sv. Alžběty o.p.s.
 • IČ: 26604582
 • Sídlo:
  • Ulice: Kamenná
  • Číslo popisné: 207/36
  • Městská část: Štýřice
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 63900

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 14 636 286,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 2 582 874,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.1 Aktivní začleňování
 • Specifický cíl: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
 • Výzva: Integrované územní investice (ITI) - průběžná výzva

Více informací o projektu


 
8. 12. 2021