Zpět

I. PARTNER - vzdělávání zaměstnanců

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013189

Předmětem projektu je podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly zaměstnanců společnosti I. PARTNER. Realizace projektu napomůže zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Současně budou podpořeni i starší pracovníci.
Projekt předpokládá podpořit celkem 27 zaměstnanců žadatele.
Realizace projektu povede k růstu konkurenceschopnosti žadatele.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 8. 2020 - 31. 10. 2022
 • Místo realizace: Kraj Vysočina; Středočeský kraj
 • Místo dopadu: Kraj Vysočina; Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • I. PARTNER CZ, s.r.o.
 • IČ: 25938258
 • Sídlo:
  • Ulice: Biskupcova
  • Číslo popisné: 1809/45
  • Městská část: Žižkov
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 13000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 600 508,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků; Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
1. 10. 2021