Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Podpora pro nové zaměstnance

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010047

Hlavním cílem projektu je vytvořit nové pracovní příležitosti ve firmě Blanky Dohnalové pro osoby:
- ucházející se o zaměstnání
- neaktivní
- hendikepované na trhu práce
- zdravotně postižené
- sociálně vyloučené
- po návratu z mateřské/rodičovské dovolené
Realizace projektu má pozitivní přínos pro trh práce, umožní zapojit do pracovního procesu osoby problematicky zaměstnatelné. Umožní těmto osobám získat pracovní návyky, nové dovednosti a praktické znalosti.

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Kraj Vysočina
  • Místo dopadu: Kraj Vysočina

Příjemce

  • Blanka Dohnalová
  • IČ: 47359382

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
2. 4. 2019