Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Záruky pro mladé v Karlovarském kraji

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0010563

Podpora zaměstnání a zvýšení zaměstnatelnosti osob mladších 30 let (tj.do 29 let vč.). Podpora získání praxe díky cíleným nástrojům APZ, zejména Práce na zkoušku, Odborné praxe vč.mentora a Stáží v zahraničí (pracovní pobyt v zahraničí) a následně stabilního zaměstnání, v případě potřeby poskytnutí rekvalifikace pro výkon budoucího zaměstnání. Podpora návratu do vzdělávání u osob předčasně opouštějících vzdělávání ve spolupráci s vhodnými školami.Projekt nabízí i doprovodná opatření

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Karlovarský kraj
  • Místo dopadu: Karlovarský kraj

Příjemce

  • Úřad práce České republiky
  • IČ: 72496991

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
  • Investiční priorita: 1.1 Přístup k zaměstnání
  • Specifický cíl: Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob prostřednictvím programu Záruky pro mládež
  • Výzva: Záruky pro mladé

Více informací o projektu


 
2. 4. 2019