Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Podpora zaměstnosti v obci Hlavenec

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010504

Projekt řeší podporu zaměstnanosti - zaměstnání osob z cílových skupin pro potřeby obce Hlavenec.

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Středočeský kraj
  • Místo dopadu: Středočeský kraj

Příjemce

  • Obec Hlavenec
  • IČ: 00474177

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 4. 2019