Zpět

Implementace case managementu do sociálního poradenství na Praze 7

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017184

Projekt se zaměřuje na implementaci case managementu do poskytování sociálního poradenství úřadem městské části Praha 7 a jeho standardizaci. V období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2023 bude do projektu zapojeno celkem 70 osob, z toho 40 osobám (sociálně vyloučeným či ohroženým sociálním vyloučením, osobám ohroženým předlužeností) bude poskytnuta podpora v rámci přímé práce s klienty a 30 osobám (z řad škol a pracovníků úřadu městské části Praha 7) bude poskytnuto odborné vzdělávání.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2023
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Osoby ohrožené předlužeností, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Příjemce

 • Městská část Praha 7
 • IČ: 00063754
 • Sídlo:
  • Ulice: U Průhonu
  • Číslo popisné: 1338/38
  • Městská část: Holešovice
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 17000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 494 942,50
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 3 494 942,50

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
 • Výzva: Podpora sociálního začleňování v Praze

Více informací o projektu


 
16. 7. 2021