Zpět

Implementace strategií v oblasti otevřených dat II

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0004172

Předmětem projektu je rozvíjení oblasti otevřených dat v prostředí veřejné správy ve vazbě na mezinárodní standardy. Jedná se o rozvoj metodik a standardů nutných pro zajištění kvality otevřených dat napříč veřejnou správou po technické, procesní i právní stránce a o vzdělávání, podporu a koordinaci jednotlivých institucí. V návaznosti na Národní architektonický plán eGovernmentu ČR budou vytvořeny architektonické vzory a standardy na úrovni datové vrstvy pro zajištění využití nejlepší praxe.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2017 - 31. 10. 2019
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Olomoucký kraj; Kraj Vysočina; Plzeňský kraj; Ústecký kraj; Jihočeský kraj; Moravskoslezský kraj; Pardubický kraj; Středočeský kraj; Zlínský kraj; Liberecký kraj; Královéhradecký kraj; Hlavní město Praha; Karlovarský kraj; Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Organizační složky státu včetně justice a jejich zaměstnanci, Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Státní příspěvkové organizace a jejich zaměstnanci, Volení zástupci

Příjemce

 • Ministerstvo vnitra
 • IČ: 00007064
 • Sídlo:
  • Ulice: Nad Štolou
  • Číslo popisné: 936/3
  • Městská část: Holešovice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 17000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 9 379 157,85
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 2 219 667,15

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
 • Výzva: Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy

Více informací o projektu


 
24. 9. 2020