Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Inovativní přístup k práci s osobami s diagnostikovanou demencí v Kroměříži

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015185

Projekt bude realizován ve stabilní organizaci, ta bude jeho výstupy nabízet poskytovatelům v okolí. Zaměří se na podporu uživatelů postižených demencí v 5 zařízeních. Bude se věnovat analýze situace, zapojování nových přístupů na něž budou reagovat metodiky a inovace, které otestujeme. Zajistíme vzdělání pracovníků. V zájmu uživatelů více zapojíme jejich okolí a využijeme informační technologie. Chceme začít rozmotávat "Alzheimerův uzel".
Realizace: 4/2020-3/2022.¨
Výdaje 7 771 047,50 Kč

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2020 - 30. 3. 2022
 • Místo realizace: Zlínský kraj
 • Místo dopadu: Zlínský kraj
 • Cílová skupina: Pracovníci v sociálních službách, Sociální pracovníci, Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Příjemce

 • Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace
 • IČ: 71193430
 • Sídlo:
  • Ulice: Riegrovo náměstí
  • Číslo popisné: 159/15
  • Městská část: Kroměříž
  • Město: Kroměříž
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 76701

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 6 605 390,37
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 1 165 657,13

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
 • Výzva: Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Více informací o projektu


 
4. 5. 2020