Zpět

Inovativní přístupy v léčbě osob s duální diagnózou jako prevence sociálního propadu a ztráty bydlení

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017158

Projekt reaguje na rostoucí počet osob s duální diagnózou a nedostatečnou nabídku specializovaných služeb v oblasti integrované léčby. Záměrem projektu je zlepšení a vyšší efektivita poskytované léčby, vyšší odbornost a orientace terapeut. týmu v dané oblasti a dosažení změny v systému péče s cílem vytvořit příznivé podmínky pro kvalitní život osob s DD ve společnosti, vč. začlenění se na trh práce a získání bydlení. Projekt podpoří 45 osob s DD, 12 rodin. příslušníků a 6 prac. mobilního týmu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2023
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Příjemce

 • Magdaléna, o.p.s.
 • IČ: 25617401
 • Sídlo:
  • Ulice: Včelník
  • Číslo popisné: 1070
  • Městská část: Mníšek pod Brdy
  • Město: Mníšek pod Brdy
  • Kraj: Střední Čechy
  • PSČ: 25210

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 337 546,87
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 2 337 546,88

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
 • Výzva: Podpora sociálního začleňování v Praze

Více informací o projektu


 
15. 3. 2022