Zpět

Integrativní rodinná terapie - odborná publikace

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017180

Cílem projektu je vytvořit odbornou publikaci zaměřenou na metodickou podporu všem CS projektu při výkonu jejich odborné činnosti a poskytování přímé podpory sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženými rodinám, které tvoří děti, mladiství, jejich rodiče a další osoby vykonávající nezbytnou péči o ně. Formát publikace - tištěná, e-book a vybrané pasáže audiokniha. Projekt bude realizován v délce 22 měsíců.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2021 - 30. 4. 2023
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Místní samospráva, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Příjemce

 • Anima-terapie, z.ú.
 • IČ: 60457252
 • Sídlo:
  • Ulice: Apolinářská
  • Číslo popisné: 447/4a
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 003 104,37
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 1 003 104,38

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
 • Výzva: Podpora sociálního začleňování v Praze

Více informací o projektu


 
16. 7. 2021