Zpět

JÁ NA TO MÁM!

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015527

Cílem projektu je zvýšit nabídku pracovních míst pro osoby s kumulací hendikepů, podpořit jejich zapojení do pracovního procesu a zajistit jejich udržitelnost těchto na trhu práce. Dalším cílem je motivovat svým příkladem ostatní zaměstnavatele k zaměstnávání osob s hendikepem a k vytváření nabídky flexibilních forem práce. Výstupem je vytvoření dvou pracovních míst pro osoby s kumulací hendikepů s nabídkou flexibilní formy práce a zhotovení informačního letáku pro zaměstnavatele a úřad práce.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2020 - 30. 4. 2022
 • Místo realizace: Moravskoslezský kraj
 • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina: Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce

Příjemce

 • Příroda kolem nás, o. p. s.
 • IČ: 01869159
 • Sídlo:
  • Ulice: Panská
  • Číslo popisné: 229
  • Městská část: Studénka nad Odrou
  • Město: Studénka
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 74213

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 065 921,25
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 188 103,75

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 7. 2021