Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Jdeme vstříc novým výzvám - zavádění principů Age managementu ve FOREZ

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009562

Aktivity projektu zohledňují aktuální potřeby firmy i našich zaměstnanců na základě provedeného Auditu s ohledem na principy Age managementu:
- Příprava interních lektorů a směnových trenérů
- Tvorba nových kompetenčních modelů pro klíčové pozice ve výrobě
- Identifikace a rozvoj budoucího pracovního potenciálu
- Zvýšení povědomí zaměstnanců o tématu Průmysl 4.0.

Délka realizace projetu je 24 měsíců.

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Pardubický kraj
  • Místo dopadu: Pardubický kraj

Příjemce

  • FOREZ s.r.o.
  • IČ: 64788342

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
21. 2. 2020