Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu

Číslo: 079

Platnost od: 30. 10. 2017 08:00

Platnost do: 29. 3. 2018 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 10. 2017 08:00

Alokace v Kč: 300 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:02:30

Specifický cíl:
  • Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
  • Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.3 Adaptabilita pracovní síly
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - adaptability a rovných příležitostí

Typ výzvy: otevřená

Konzultace budou probíhat pouze prostřednictvím tohoto diskusního klubu.

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce


 
Uveřejněno: 30. 10. 2017
 
Aktualizováno: 18. 1. 2019
 
 
Určeno pro: Žadatel