Zpět

Karton Plus, spol. s r.o. - vzdělávání zaměstnanců II

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012043

Firma Karton Plus, spol. s r.o. se věnuje výrobě kartonových obalů. Společně s partnerskou firmou JANTAR-lakovna, spol. s r.o., která se věnuje nástřiku aut, budou realizovat projekt na podnikové vzdělávání zaměstnanců, a to především v oblasti měkkých dovedností, účetních a ekonomických, obecné IT dovedností a technických a odborných kurzů. Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti obou firem ve svém regionu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2019 - 30. 11. 2021
 • Místo realizace: Olomoucký kraj
 • Místo dopadu: Olomoucký kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • Karton plus spol. s r.o.
 • IČ: 25527193
 • Sídlo:
  • Ulice: Martinákova
  • Číslo popisné: 2900/7
  • Městská část: Prostějov
  • Město: Prostějov
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 796 01

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 059 786,80
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků; Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
29. 9. 2022