Zpět

KLUB TRALA LA 2

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0017070

Navazující DS
- číslo projektu podpořeného z OPZ: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008809
-přesnou adresu místa provozu dětské skupiny včetně dostatečně specifického vymezení prostor, kde bude zařízení provozováno: Kolmá 675/3, Praha 190 00
-kapacitu dětské skupiny, tj. počet míst: 8
-celkový harmonogram projektu 1.1.2021-30.6.2022
- forma dětské skupiny z hlediska uživatelů: pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • KLUB TRALA LA z.s.
 • IČ: 01922602
 • Sídlo:
  • Ulice: Edisonova
  • Číslo popisné: 316/62
  • Městská část: Petrovice
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 10900

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 721 980,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 721 980,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
26. 8. 2021