Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

KOMA - Industry s.r.o. - rozvoj pracovníků II.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012590

Předmětem projektu je v rámci výzvy podnikového vzdělávání zaměstnanců II. motivovat a vzdělávat naše zaměstnance, zvýšit jejich odbornost a tím i zkvalitnit nabízené služby.

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Karlovarský kraj; Jihočeský kraj; Plzeňský kraj; Pardubický kraj; Jihomoravský kraj; Královéhradecký kraj; Liberecký kraj; Kraj Vysočina; Moravskoslezský kraj; Ústecký kraj; Olomoucký kraj; Zlínský kraj
  • Místo dopadu: Královéhradecký kraj; Moravskoslezský kraj; Zlínský kraj; Plzeňský kraj; Jihočeský kraj; Karlovarský kraj; Ústecký kraj; Jihomoravský kraj; Pardubický kraj; Olomoucký kraj; Kraj Vysočina; Liberecký kraj

Příjemce

  • KOMA - Industry s.r.o.
  • IČ: 64617912

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
20. 2. 2020