Zpět

KOMUNITNÍ CENTRUM HÁTA II.

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015946

Předkládaný projektový záměr navazuje na projekt KOMUNITNÍ CENTRUM HÁTA a spočívá v promyšlené komunitní sociální práci v komunitním centru, v rámci které dojde k postupné integraci účastníků z CS do majoritní společnosti (obyvateli a institucemi v regionu).

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2020 - 31. 12. 2022
 • Místo realizace: Kraj Vysočina
 • Místo dopadu: Kraj Vysočina
 • Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením

Příjemce

 • Háta, o.p.s.
 • IČ: 28861094
 • Sídlo:
  • Ulice: Barborka
  • Číslo popisné: 1191
  • Městská část: Horní Ledeč
  • Město: Ledeč nad Sázavou
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 584 01

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 705 404,31
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 477 424,29

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 7. 2021