Zpět

Komunitní centrum interkulturní mediace mezi školou, rodiči a dětmi

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017153

SEA-l (dříve Klub Hanoi) spolu s aktéry (MČ, OSPOD, školy, školky aj.) předkládaným projektem reaguje na nové podněty, které získal v průběhu realizace projektu Poradenského střediska Interkulturního rodinného komunitního česko-vietnamského centra a chce vytvořit a realizovat inovativní program nastavení efektivní interkulturní komunikace mezi vietnamskými rodinami s dětmi (CS 1) a subjekty, které s nimi pracují (CS 2) se zapojením mediace a supervize jako nových prvků interkulturní práce.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2023
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Příjemce

 • South East Asia - liaison, z.s.
 • IČ: 26650525
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Sídlišti Ⅲ
  • Číslo popisné: 411
  • Městská část: Průhonice
  • Město: Průhonice
  • Kraj: Střední Čechy
  • PSČ: 25243

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 406 556,24
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 2 406 556,26

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
 • Výzva: Podpora sociálního začleňování v Praze

Více informací o projektu


 
28. 3. 2022