Zpět

Kooperativa - firemní vzdělávání pokračuje

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012066

Projekt umožní realizovat firemní vzdělávání pro zaměstnance žadatele.
Za účelem identifikace konkrétních vzdělávacích kurzů vhodných pro zaměstnance byla ve společnosti realizována analýza vzdělávacích potřeb. Projekt cílí především na rozvoj pracovních znalostí, dovedností a kompetencí potřebných pro kvalitní výkon práce u žadatele.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2021 - 31. 3. 2023
 • Místo realizace: Středočeský kraj; Olomoucký kraj; Jihomoravský kraj; Pardubický kraj; Jihočeský kraj; Plzeňský kraj; Ústecký kraj; Moravskoslezský kraj; Karlovarský kraj; Liberecký kraj; Kraj Vysočina; Zlínský kraj; Královéhradecký kraj
 • Místo dopadu: Pardubický kraj; Ústecký kraj; Liberecký kraj; Královéhradecký kraj; Jihočeský kraj; Olomoucký kraj; Plzeňský kraj; Kraj Vysočina; Moravskoslezský kraj; Jihomoravský kraj; Zlínský kraj; Karlovarský kraj; Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • IČ: 47116617
 • Sídlo:
  • Ulice: Pobřežní
  • Číslo popisné: 665/21
  • Městská část: Karlín
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 18600

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 4 993 060,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce; Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
25. 10. 2021