Zpět

Koordinátor ZUŠ - pracovní místo pro osobu ohroženou sociální exkluzí

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015636

Pracovní pozice Koordinátor spolupráce ZUŠ bude vytvořena na Základní umělecké škole Moravské Budějovice. Vznikem pracovního místa bychom chtěli pomoci řešit situaci nezaměstnaným osobám, které mají ztížený přístup na trh práce - jedná se o osoby s kumulací handicapů (osoby starší 50 let, dlouhodobě nezaměstnané, se zdravotním omezením apod.). zkušený kouč bude zaměstnanci pomáhat se zapracováním, práci na sobě a dalšími podpůrnými prostředky k sebevzdělávání .

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2020 - 31. 12. 2022
 • Místo realizace: Kraj Vysočina
 • Místo dopadu: Kraj Vysočina
 • Cílová skupina: Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, Osoby se zdravotním postižením

Příjemce

 • Základní umělecká škola Moravské Budějovice
 • IČ: 70285781
 • Sídlo:
  • Ulice: Havlíčkova
  • Číslo popisné: 933
  • Městská část: Moravské Budějovice
  • Město: Moravské Budějovice
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 67602

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 473 662,50
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 83 587,50

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 7. 2021