Zpět

Krok za krokem oddlužením - Praha II

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017114

Cílem projektu je dlouhodobě a intenzivně podpořit min. 45 osob, které v Praze trpí předlužeností a uvíznutím v dluhové pasti. Jde o projekt komplexní podpory zaměřený na řešení
celkové situace a osobní rozvoj účastníka. Dle individuální potřeby budou účastníci podpořeni mediátorem konfliktů, psychology a posilováním potřeb i kompetencí při obstarávání životních potřeb (bydlení, kariéra, hmotná nouze, apod.). Úspěšnost oddlužení a osobního rozvoje účastníků bude pravidelně měřena.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2022 - 30. 6. 2023
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Osoby ohrožené předlužeností

Příjemce

 • Buď klíčem obecně prospěšná společnost
 • IČ: 29145694
 • Sídlo:
  • Ulice: K Prelátům
  • Číslo popisné: 27
  • Městská část: Přední Kopanina
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 16400

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 594 342,50
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 1 594 342,50

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
 • Výzva: Podpora sociálního začleňování v Praze

Více informací o projektu


 
3. 5. 2022