Zpět

Kuřátka

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017242

- přesná adresa místa provozu dětské skupiny: Vochov 322 (bývalý areál JZD)
- kapacita dětské skupiny, tj. počet míst: 8
- celkový harmonogram projektu (v detailu "od 1.7.2022 do 30.09.2023"),
- harmonogram fáze budování (v detailu "od 1.7.2022 do 30.09.2022")

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2022 - 30. 9. 2023
 • Místo realizace: Plzeňský kraj
 • Místo dopadu: Plzeňský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Vochomůrky, z.s.
 • IČ: 07596952
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 40
  • Město: Vochov
  • Kraj: Plzeňský kraj
  • PSČ: 330 23

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 974 671,20
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 172 000,80

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
23. 8. 2022