Zpět

Lepší šance pro trh práce

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011947

Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnanost ohrožených skupin na trhu práce, podpora konkurenceschopnosti těchto skupin, odstraňování překážek, které brání těmto skupinám uspět na trhu práce.Hlavní cíle jsou:aktivace a motivace CS,pomoc CS odhalit svůj vlastní potenciál,svoje možnosti a schopnosti,zprostředkovat CS nezbytné dovednosti usnadňující návrat na trh práce,zvýšit nebo změnit odbornou kvalifikaci CS,zprostředkovat zaměstnání,možnosti slaďování rodiny a práce přímo ve firmách.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2021 - 30. 6. 2023
 • Místo realizace: Královéhradecký kraj
 • Místo dopadu: Královéhradecký kraj
 • Cílová skupina: Neaktivní osoby, Uchazeči o zaměstnání, Zájemci o zaměstnání

Příjemce

 • Pomocné ruce, z.s.
 • IČ: 22824073
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 95
  • Městská část: Bukovina u Turnova
  • Město: Mírová pod Kozákovem
  • Kraj: Liberecký kraj
  • PSČ: 51101

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 492 509,18
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 439 854,57

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
2. 12. 2021