Zpět

Letní příměstské tábory při MC Rybička

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014286

Cílem projektu je zajistit možnost péče o děti z Litovle a okolních vesnic patřících do regionu MAS Moravská cesta na příměstských táborech v období školních prázdnin. V tomto období je většina družin zavřená a poptávka po tomto druhu služeb převyšuje nabídku. Projekt nabízí možnost doplnit chybějící kapacity v oblasti péče o děti v době školních prázdnin, a tím usnadnit rodičům dětí sladění pracovního života s rodičovskými povinnostmi.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2020 - 31. 10. 2022
 • Místo realizace: Olomoucký kraj
 • Místo dopadu: Olomoucký kraj
 • Cílová skupina: Osoby pečující o malé děti

Příjemce

 • Charita Šternberk
 • IČ: 45238642
 • Sídlo:
  • Ulice: Opavská
  • Číslo popisné: 1385/13
  • Městská část: Šternberk
  • Město: Šternberk
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 78501

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 705 670,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 124 530,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 7. 2021