Zpět

Letní příměstské tábory pro SVČ Odry

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015516

Projekt bude realizovat 12 letních příměstských táborů (4 v r. 2020, 4 v r. 2021 a 4 v r. 2022) pro celkem 270 dětí do 15 let věku (MI bude 54 osob, viz. kapitola Indikátory), jejichž zákonní zástupci spadají do CS osoby pečující o malé děti. CS bude poskytnuta pomoc s hlídáním dětí díky realizaci letních příměstských táborů, protože nyní nemají vhodnou možnost pro zajištění dohledu nad svými dětmi v době trvání letních školních prázdnin, na území MAS Regionu Poodří, především města Odry a okolí

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2020 - 30. 9. 2022
 • Místo realizace: Moravskoslezský kraj
 • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina: Osoby pečující o malé děti

Příjemce

 • Středisko volného času Odry, příspěvková organizace
 • IČ: 05662567
 • Sídlo:
  • Ulice: Komenského
  • Číslo popisné: 517/2
  • Městská část: Odry
  • Město: Odry
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 74235

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 723 492,37
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 127 675,13

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 7. 2021