Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Letní příměstské tábory s Andělkami

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010283

Cílem projektu "Letní příměstské tábory s Andělkami" je prostřednictvím letních příměstských táborů zajistit rodičům předškolních dětí a dětí I. stupně základní školy péči o děti v pracovní době a to formu účasti na Letních příměstských táborech s Andělkami a omezit tak bariéry pro jejich uplatnění na trhu práce.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2018 - 29. 9. 2021
 • Místo realizace: Středočeský kraj
 • Místo dopadu: Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Osoby pečující o malé děti

Příjemce

 • Nomitte s.r.o.
 • IČ: 24682900
 • Sídlo:
  • Ulice: Potoční
  • Číslo popisné: 56
  • Městská část: Úžice u Kralup nad Vltavou
  • Město: Kozomín
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 27745

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 653 640,43
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
10. 9. 2019