Zpět

Letovice - místo příležitostí

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015570

Předkládaný projekt se soustředí na podporu zaměstnanosti a zaměstnatelnosti cílové skupiny osob pečujících o malé děti do 15 let v oblasti
města Letovic a místní akční skupiny Partnerství venkova. Během 36 měsíců podpoříme a zlepšíme postavení na trhu práce celkem 30 žen nebo mužů formou individuálně nastavené spolupráce - např. získáním nových/posílením softskills, absolvováním kvalifikačních kurzů a dalších podpůrných aktivit, včetně obsazení nových pracovních míst.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Neaktivní osoby, Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, Uchazeči o zaměstnání

Příjemce

 • Mateřské centrum Veselý Paleček, z.s.
 • IČ: 22838015
 • Sídlo:
  • Ulice: K. J. Mašky
  • Číslo popisné: 1413/2
  • Město: Blansko
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 67801

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 073 603,12
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 189 459,38

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 7. 2021