Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Luhačovice - rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002854

Cílem projektu je profesionalizace MěÚ Luhačovice prostřednictvím zvýšení kvalifikace a odbornosti vedení města a pracovníků 8 odborů MěÚ Luhačovice. Cíle bude dosaženo realizací vzdělávacích aktivit nastavených dle Plánu vzdělávání Městského úřadu Luhačovice 2017 - 2019. Úředníci zvýší svoje odborné znalosti a dovednosti v oblastech nezbytných pro výkon jejich práce. To se projeví především při řešení problémů občanů města Luhačovice i samotného města, které úředníci každodenně řeší.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2017 - 31. 3. 2019
 • Místo realizace: Zlínský kraj
 • Místo dopadu: Zlínský kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Volení zástupci

Příjemce

 • Město Luhačovice
 • IČ: 00284165
 • Sídlo:
  • Ulice: nám. 28. října
  • Číslo popisné: 543
  • Městská část: Luhačovice
  • Město: Luhačovice
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 76326

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 012 158,75
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 178 616,25

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
7. 9. 2020