Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Číslo: 033

Platnost od: 11. 1. 2016 08:00

Platnost do: 11. 4. 2016 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 11. 2. 2016 00:00

Alokace v Kč: 475 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:06:09

Specifický cíl:
  • Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
  • Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
    Investiční priorita:
  • 4.1 Efektivní veřejná správa
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace

Typ výzvy: otevřená

Aktuální informace k hodnocení a výběru projektů (17. 10. 2016): Do výzvy č. 033 bylo podáno 210 projektových žádostí, do výzvy č. 034 bylo podáno 15 projektových žádostí. Ve dnech 25. 8. 2016; 29. 8. – 6. 9. 2016 a 21. 9.2016 proběhla výběrová komise pro tyto výzvy. Výsledky výběrového procesu jsou zaznamenány v zápisu z jednání. Přehled podpořených projektů, projektů schválených do zásobníku a projektů nepodpořených k financování lze nalézt v závěrečné části zápisu.

Dne 10. 3. 2017 došlo k aktualizaci zápisu k výzvám č. 033 a č. 034 na základě nového jednání výběrové komise, která hlasovala o projektech, které byly na základě výsledků přezkumné komise znovu projednány. Podrobnosti jsou uvedeny v zápisu.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 11. 1. 2016
 
Aktualizováno: 14. 6. 2017