Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Specifický cíl: Specifickým cílem výzvy č. 033 "Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)" je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona.

Číslo: 033

Platnost od: 11. 1. 2016 8:00

Platnost do: 11. 4. 2016 23:59

Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa

Prioritní osa: Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace

Typ výzvy: otevřená

 

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 11. 2. 2016.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 6. 1. 2016
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016