Zpět

MADFINGER - Vzdělávání ve firmě MADFINGER Games a.s.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011817

Společnost MADFINGER Games je přední české studio vyvíjející hry pro mobilní telefony a tablety. Společnost má nyní kolem 100 zaměstnanců. Mezi zaměstnanci firmy tak dominují odborní pracovníci ve vývoji IT. V rámci projektu však budou školení i zaměstnanci z "měkkých" pozic - marketing, obchod, personalisté, apod.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2021 - 31. 1. 2023
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • MADFINGER Games, a.s.
 • IČ: 29217008
 • Sídlo:
  • Ulice: Škrobárenská
  • Číslo popisné: 502/1
  • Městská část: Trnitá
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 61700

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 359 745,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků; Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
26. 8. 2021