Zpět

Mapa, kompas a kormidlo

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017136

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality života osob se získaným poškozením mozku a neformálních pečujících. Projekt umožní návrat osob se ZPM do aktivního a/nebo pracovního života a celkové zlepšení jejich fyzického a psychického stavu. Vedlejším cílem je zvýšení efektivity a koordinace stávajícího procesu rehabilitace a podpory osob se ZPM a poskytnutí praxí ověřených podkladů pro budování systému následné rehabilitace a podpory osob se ZPM při jejich návratu do aktivního a pracovního života.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2023
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace, Osoby se zdravotním postižením, Pracovníci v sociálních službách, Sociální pracovníci

Příjemce

 • ERGO Aktiv, o.p.s.
 • IČ: 26554364
 • Sídlo:
  • Ulice: Olšanská
  • Číslo popisné: 2666/7
  • Městská část: Žižkov
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 13000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 198 387,50
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 2 198 387,50

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
 • Výzva: Podpora sociálního začleňování v Praze

Více informací o projektu


 
1. 4. 2022