Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Mateřská škola a jesle Play Wisely

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0015790

Název dětské skupiny: Mateřská škola a jesle Play Wisely
Číslo projektu, na který tento projekt navazuje: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008531
Adresa provozu dětské skupiny: Hornomlýnská 1231/7, Praha 4, 14800
Kapacita dětské skupiny: 12
Typ dětské skupiny: pro veřejnost
Datum zahájení projektu: 1.3.2020
Datum ukončení projektu: 28.2.2022

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2020 - 27. 2. 2022
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Mateřská škola a jesle PlayWisely, z.ú.
 • IČ: 04573374
 • Sídlo:
  • Ulice: Šťastného
  • Číslo popisné: 1530/4
  • Městská část: Kunratice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 14800

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 443 960,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 1 443 960,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 5. 2020