Zpět

Mateřské centrum Miniklub Znojmo z.s. - Vídeňská třída 896/5 Znojmo - přízemí

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017308

- přesná adresa místa provozu dětské skupiny - Vídeňská třída 896/5, Znojmo - přízemí; dostatečně specifické vymezení prostor, kde bude zařízení provozováno, viz samostatná příloha
- kapacita dětské skupiny, tj. počet míst 12
- celkový harmonogram projektu od 01.06.2022 do 31.08.2023
- harmonogram fáze budování od 01.06.2022 do 31.08.2022
- forma dětské skupiny: pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2022 - 31. 8. 2023
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Mateřské centrum Miniklub Znojmo z.s.
 • IČ: 02268469
 • Sídlo:
  • Ulice: Gagarinova
  • Číslo popisné: 2548/21
  • Městská část: Znojmo-město
  • Město: Znojmo
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 669 02

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 449 460,80
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 255 787,20

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
30. 8. 2022