Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Medovníček

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015537

Formou dětské skupiny provozujeme zařízení péče o děti déle než 6 měsíců, nenavazujeme na provoz jiným subjektem. Prostory jsou Medovníčku, z. s. pronajímány a jsou upraveny dle potřebných náležitostí.

Údaje k dětské skupině, o jejíž podporu žádáme:
Navazuje na projekt: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006709
Adresa místa provozu: Dědina 5, 687 22 Ostrožská Nová Ves,
Kapacita dětské skupiny: 12
Harmonogram projektu: od 01.11.2019 do 30.04.2022
Forma dětské skupiny: pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Zlínský kraj
  • Místo dopadu: Zlínský kraj

Příjemce

  • Medovníček, z.s.
  • IČ: 01751891

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
24. 2. 2020