Zpět

Medulka

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015777

Cílem předloženého projektu je podpora osob pečujících o malé děti při slaďování rodinného a umožnění zapojení do pracovního procesu po rodičovské dovolené díky vybudování a provozu dětské skupiny pro veřejnost v dané lokalitě. Podporou se rozumí nově vzniklá kapacita dětské skupiny 12 dětí, která umožní podpořit rodiče při návratu do práce. CS opět získá pracovní návyky a nebude jí zastarávat kvalifikace, což povede k udržení zaměstnání. Doba realizace je nastavena na 30 měsíců.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2023
 • Místo realizace: Zlínský kraj
 • Místo dopadu: Zlínský kraj
 • Cílová skupina: Osoby pečující o malé děti

Příjemce

 • Medovníček, z.s.
 • IČ: 01751891
 • Sídlo:
  • Ulice: Dědina
  • Číslo popisné: 2
  • Městská část: Ostrožská Nová Ves
  • Město: Ostrožská Nová Ves
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 68722

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 611 424,18
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 460 839,57

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 7. 2021