Zpět

MIKULÁŠ DĚTEM 2

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017121

Projekt MIKULÁŠ DĚTEM 2 je pokračováním úspěšného projektu pilotního ověření inovativního modelu spolupráce Mikuláše, OSPOD P4 a Obvodního soudu P4 a programu podpory naruš. funkcí rodiny. Návazný projekt jeho výstupy dále rozvíjí, inovuje komplexní program podpory pro ohrožené rodiny (podpora min. 50 rodin) a přenáší inovativní metodiku a principy spolupráce k dalším odborným pracovníkům neziskových organizací a OSPOD (vyškolení až 50 osob z CS poskytovatelů služeb ohroženým dětem a rodinám).

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2023
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Příjemce

 • Mikuláš 365, o.p.s.
 • IČ: 27364593
 • Sídlo:
  • Ulice: Klimentská
  • Číslo popisné: 1246/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 471 000,38
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 2 471 000,40

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
 • Výzva: Podpora sociálního začleňování v Praze

Více informací o projektu


 
16. 7. 2021