Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Miniškolka Animáček

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015974

- číslo projektu podpořeného z OPZ: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006681
- adresa místa provozu dětské skupiny: Keltičkova 1298/62, 710 00 Slezská Ostrava (přízemí objektu)
- kapacita dětské skupiny: 12 míst
- celkový harmonogram projektu: 1.4.2020 - 31.3.2022
- dětská skupina pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2020 - 30. 3. 2022
 • Místo realizace: Moravskoslezský kraj
 • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • AUCTOR z.s.
 • IČ: 22841865
 • Sídlo:
  • Ulice: Tržní
  • Číslo popisné: 2936/3
  • Městská část: Vítkovice
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70300

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 454 732,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 433 188,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 5. 2020