Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Miniškolka Slunečnice Ostrava Poruba

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015755

-číslo projektu podpořeného z OPZ výzev č. 03_15_035, 03_15_036, 03_16_132, 03_17_073 a 03_17_074, na který tento projekt navazuje CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008542
-adresa místa provozu dětské skupiny: Opavská 4472/76, Ostrava, 708 00
-kapacita dětské skupiny: 14
-celkový harmonogram projektu. od 01.01.2020 do 30.06.2022
- forma dětské skupiny: pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2020 - 30. 6. 2022
 • Místo realizace: Moravskoslezský kraj
 • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Asociace chův, z. s.
 • IČ: 06510825
 • Sídlo:
  • Ulice: Opavská
  • Číslo popisné: 4472/76
  • Městská část: Poruba
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70800

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 543 225,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 625 275,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
27. 8. 2020