Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Moderní komunitní sociální služby

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015379

Projekt je zacílen na rozvoj a zvyšování kvality vybraných komunitních sociálních služeb; na podporu rozvoje procesů v daných službách JURTA, o.p.s. , která působí v regionu Děčínska, Ústecka. Silným momentem projektu je zvyšování kvality komunitních služeb na základě pohledu klientů daných služeb a sdílení zkušeností a výstupů. Zvyšování kvality služeb je úzce propojeno mimo jiné i s rozvojem pracovníků daných služeb (účastníků) a prohlubování jejich odborné kvalifikace.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2020 - 30. 3. 2022
 • Místo realizace: Ústecký kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj
 • Cílová skupina: Pracovníci v sociálních službách, Sociální pracovníci, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Příjemce

 • JURTA, o.p.s.
 • IČ: 63778718
 • Sídlo:
  • Ulice: Pěší
  • Číslo popisné: 9
  • Městská část: Nebočady
  • Město: Děčín
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 40502

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 652 421,81
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 468 074,44

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 5. 2020