Zpět

Most - rozvoj služeb Asistentů prevence kriminality pro sociálně vyloučené lokality

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0014832

Cílem projektu je zastavení růstu a snížení sociálně patologických jevů, snížení míry kriminality, snížení počtu přestupků proti veřejnému pořádku, snížení sociálního napětí a zvýšení pocitu bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách (SVL) ve městě Most prostřednictvím pokračování a rozvoje působení asistentů prevence kriminality v SVL v Mostě. CS projektu jsou obyvatelé SVL ohrožení kriminalitou a sociálně patologickými jevy, a to jak v roli obětí, tak i pachatelů přestupků a trestné činnosti.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2021 - 30. 9. 2022
 • Místo realizace: Ústecký kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj
 • Cílová skupina: Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

Příjemce

 • Statutární město Most
 • IČ: 00266094
 • Sídlo:
  • Ulice: Radniční
  • Číslo popisné: 1/2
  • Městská část: Most II
  • Město: Most
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 43401

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 945 427,57
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 696 251,93

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.1 Aktivní začleňování
 • Specifický cíl: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
 • Výzva: Integrované územní investice (ITI) - průběžná výzva

Více informací o projektu


 
20. 8. 2021